ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ณ Wintec City Campus เมืองแฮมิลตัน ประเทศ นิวซีแลนด์ 

ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเสนอและเผยแพร่ผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยพิจารณาให้งบประมาณแก่นักวิจัยที่ไปเสนอผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 หากนักวิจัยท่านใดสนใจ ขอให้ส่งแบบขอรับงบประมาณฯภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที 3

ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่๓ Intermationl Conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาขาติ ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดประชุมงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่  28 - 29 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กทม.  ขอเรียนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม  2561

Pages