ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่านเข้าร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารได้ตามหนังสือที่แจ้งในเว็บไซต์ 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่8 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ  

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาขิกในสังกัดเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  

ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

Pages