ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาขาติ ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดประชุมงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่  28 - 29 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กทม.  ขอเรียนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  31 ตุลาคม  2561

ประชาสัมพันธ์เรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ

ขอเรียนเชิญประชุม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือจ่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมจัดงาน "มหกรรมงานวิจัย ๒๕๖๑" (Thailand Research Expo 2018)   ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑   โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์พยาบาล  พยาบาลประจำการ  บุคลากรด้านสาธารณสุข และนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ  ระหว่างวันที่ ๓  -  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  จังหวัดตรัง  

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๑"  (Thailand  Research Expo 2018  )   สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ดังนี้ 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"   ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์  www.psued.org

Pages