ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ  

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาขิกในสังกัดเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  

ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ณ Wintec City Campus เมืองแฮมิลตัน ประเทศ นิวซีแลนด์ 

ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเสนอและเผยแพร่ผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยพิจารณาให้งบประมาณแก่นักวิจัยที่ไปเสนอผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 หากนักวิจัยท่านใดสนใจ ขอให้ส่งแบบขอรับงบประมาณฯภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

Pages