ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.61 ณ อาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager):RM" รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1i4v0pC8LTWy5sdIAExPtxIVAjC109Cbt

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำวารสารอิเล็กทรานิกส์ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กทม.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research(PPMR) "อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุมกองกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research) ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Pages