การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 "สุขภาวะที่ยังยืน...กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด" ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 "The 1 st National Conference on Health Sciences Research and Innovation : Knowledge Transformation towards Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP ครั้งที่ 3(ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Update in emergency and trauma nursing research" วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต อาคาร 3 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าร่วมประชุมการฉลองครอบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0"

Pages