ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่5-7 มีนาคม 2560 ณโรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้สนับสนุนทุนนำเสนอเเละเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ2560 ท่านใดสนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานวิจัยและนวตกรรม ภายในวันที่10 พ.ย. 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ "การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ โดย Assoc.Prof.Dr.Chan Cecilia Ka Yuk (Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning The University of Hong Kong) และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Confernce "Instructional Design for Autonomous Learners" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Pages