ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่านเข้าร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

หมวดหมู่ข่าว: