การกำหนดหลักเกณฑ์เเละกรอบค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แจ้งการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ ระหว่างวันที่20-24มี.ค.60 ณ โรงเเรม Mercure Pattaya Ocean Resort จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้จัดงานวิจัย รุ่นที่3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้จัดงานวิจัย รุ่นที่3 ในวันที่ 22-24 ก.พ.60 ณ โรงเเรมริชมอนด์ นนทบุรี 

Pages