การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการเเพทย์ รอบที่2

ขอประชุมเเละร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ

ขอประชุมเเละร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 60 ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนใจติดต่องกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยเเพร่ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมเขียนบทความวิจัย/หรือบทความวิชาการ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณา

กลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรมจะประชุมกรรมการวิจัย ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.30 หากอาจารย์  บุคลากร หรือท่านใดจะส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณาให้ส่งเอกสารทุกอย่างภานในวันที่ 4 มกราคม 2560 และโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองเเล้ว สามารถตรวจสอบเลขที่การรับรอง www.research.scphtrang.ac.th

Pages