ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม ภายใน วันที่ 5 พ.ค. 60

ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาเเห่งชาติครั้งที่18

ขอเชิญประชุมวิชาการสุขศึกษาเเห่งชาติครั้งที่18 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 2560 ณ โรงเเรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ วพบ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรมภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560

ขอเชิญร่วมทำวิจัยเรื่อการพัฒนารูปเเบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง

ขอเชิญร่วมทำวิจัยเรื่อการพัฒนารูปเเบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2560 ณ วพบ.สงขลา

Pages