ขอเชิญร่วมทำวิจัยเรื่อการพัฒนารูปเเบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง

ขอเชิญร่วมทำวิจัยเรื่อการพัฒนารูปเเบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2560 ณ วพบ.สงขลา

การกำหนดหลักเกณฑ์เเละกรอบค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แจ้งการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ ระหว่างวันที่20-24มี.ค.60 ณ โรงเเรม Mercure Pattaya Ocean Resort จ.ชลบุรี

Pages