ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญประชุมเขียนตำราการพยาบาลเด็กเเละวัยรุ่น

สนใจติดต่อ  กลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม ภายในวันที่ 29 พ.ค. 60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการสอนเเละการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการสอนเเละการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2560 ณ โรงเเรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สนใจตอต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม ภายในวันที่15 พ.ค. 60

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Madical Research Data Analysis

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Madical Research Data Analysis ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเเละนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ ๖

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเเละนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเเรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม ภายใน วันที่ 5 พ.ค. 60

Pages