ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที 13

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

Pages