ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล"

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน

-สมาชิกสมาคมฯ              คนละ     2,000      บาท

-ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ     คนละ      2,300     บาท

หมดเขตวันที่ 23 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรเอกชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ติดต่อขอใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

Pages