ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2560

สนใจติดต่องานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการจัดงานเเละขอใช้โลโก้เพื่อเผยแพร่การจัดงาน

สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประกวดในหารประชุมวิชาการสุขภาพจิต

Pages