ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่5-7 มีนาคม 2560 ณโรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจ รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ โดย Assoc.Prof.Dr.Chan Cecilia Ka Yuk (Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning The University of Hong Kong) และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Confernce "Instructional Design for Autonomous Learners" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Pages