ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้จัดงานวิจัย รุ่นที่3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้จัดงานวิจัย รุ่นที่3 ในวันที่ 22-24 ก.พ.60 ณ โรงเเรมริชมอนด์ นนทบุรี 

ขอประชุมเเละร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพ

ขอประชุมเเละร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 60 ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนใจติดต่องกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ

ขอเชิญอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยเเพร่ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมเขียนบทความวิจัย/หรือบทความวิชาการ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

Pages