ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่8 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ  

ขอเรียนเชิญประชุม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือจ่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมจัดงาน "มหกรรมงานวิจัย ๒๕๖๑" (Thailand Research Expo 2018)   ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑   โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

Pages