ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ http://www.cas.or.th

ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา นักระบาดวิทยา บุคลากรสุขภาพ บุคลากรภาคประชาสังคม และนักวิจัย R2R ผู้สนใจศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สมัครเข้าร่วม "หลักสูตร นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่่ยงสุขภาพ"

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ http://www.shi.or.th/content/10384/1/

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org

Pages