ขอเชิิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่5-7 มีนาคม 2560 ณโรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้สนับสนุนทุนนำเสนอเเละเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ2560 ท่านใดสนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานวิจัยและนวตกรรม ภายในวันที่10 พ.ย. 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ "การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Pages