อาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

ประเภทเอกสาร: 
เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพสูงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ในประเทศไทย857.19 KB
PDF icon ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง259.37 KB
PDF icon ความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคจิตเภทต่อความต้องการการดูแลโรคจิตเภทที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล768.58 KB
PDF icon อนุพันธ์ซักซินิลของแป้งกล้วยหินเพื่อเพิ่มการละลายของยาที่ละลายน้ำได้น้อย206.75 KB
PDF icon แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง2.19 MB
PDF icon พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดต่ำและพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง1.08 MB
PDF icon ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง1.07 MB