ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย