ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย (ปีการศึกษา 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมชิงรางวัล APEC Healthy Women Healthy Economies Research Prize ประจำปี 2563

Pages