ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่านเข้าร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารได้ตามหนังสือที่แจ้งในเว็บไซต์ 

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาขิกในสังกัดเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัย  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  

ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561  

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ณ Wintec City Campus เมืองแฮมิลตัน ประเทศ นิวซีแลนด์ 

Pages