ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่8 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ