ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ