ขอเชิญเข้าร่วมประุชมวิชาการ The 7 th PSU Education Conference Highet Education for all : Surviving in Times of Change

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 th PSU  Education Conference Higher Education ofr All :  Surviving in Times of Change    วันที่ 13-14 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลาสครินทร์ 

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: