ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561  

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: