ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NZIH Conference 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ณ Wintec City Campus เมืองแฮมิลตัน ประเทศ นิวซีแลนด์ 

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: