ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเสนอและเผยแพร่ผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยพิจารณาให้งบประมาณแก่นักวิจัยที่ไปเสนอผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 หากนักวิจัยท่านใดสนใจ ขอให้ส่งแบบขอรับงบประมาณฯภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: