ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที 3

ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่๓ Intermationl Conference : Innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: