ขอเรียนเชิญประชุม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือจ่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมจัดงาน "มหกรรมงานวิจัย ๒๕๖๑" (Thailand Research Expo 2018)   ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑   โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

ไฟล์ประกอบ: