ผลการให้ทันตสุขศึกษาหนูน้อยนักช้อปอาหารสามสีต่อการรับรู้ในการป้องกัน โรคฟันผุ นักเรียนชั้นอนุบาล3 ในเขตตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P067/2566