ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่บูรณาการกับบทบัญญัติอิสลาม ของเด็กอายุ 10-12 ปี ในโรงเรียนฟัรดูอัยน์ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P055/2566