ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกับสื่อการเรียนชุดการ์ดการ์ตูนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
P067