ประเมินคุณประโยชน์ในการใช้ระบบตรวจนับยุงอัตโนมัติแยกตามสปีชีส์ในงานสำรวจและควบคุมประชากรยุงพาหะโรคในจังหวัดตรัง

รหัสที่ขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์: 
075/2567