ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ติดต่อขอใบสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558