ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้แบบออนไลน์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Copyleaks ครั้งที่ 2 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ประกอบ: