ขอเชิญรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564"

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: