ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิภาค ครั้งที่17 และอบรมเชิงปฏิบัติการ