ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน"

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และ แบบโปสเตอร์ ท่านใดสนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

        ค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1ก.พ.-4 มี.ค.59

                        นักศึกษา   500  บาท     บุคคลทั่วไป    1,000 บาท

       ค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 1 เมษายน 59

                        นักศึกษา   1,000  บาท     บุคคลทั่วไป    1,500 บาท

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยฯ

หมวดหมู่ข่าว: