ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" โดยจัดให้มีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

     1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

        - การแพทย์และสุขภาพ

        - ความมั่นคงและเทคโนโลยีทางการทหาร

        - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

        - อุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานและในครัวเรือน

        - ศิลปะและการออกแบบ

       2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม

         - อาหารและบรรจุภัณฑ์

         - การเกษตร

         - พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก

         - วัสดุชีวภาพ

         - เครื่องจักรกล เครื่องมือและชิ้นส่วนอุตลาหกรรม

       3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

        - เทคโนโลยีทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคนิคและสื่อการเรียนรู้

       - เกมส์ ของเล่น เครื่องกีฬาและสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการ

        4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น

ท่านใดสนใจ สอบถามรายเอียดและติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 58 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 30 พ.ย. 58

หมวดหมู่ข่าว: