ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO)

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดทำวารสารวิชาการโดยใช้ระบบวารสารออนไลน์ ที่ศูนย์ดัชนีวารสารไทยจัดทำขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเติร์และภาษา อาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

          ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียนของผู้อำนวยการ) หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พ.ย.58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: