ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

       สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญวิทยาลัยส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  สามารถขอรับแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 11 พ.ย.58

หมวดหมู่ข่าว: