ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Foundation (UN ECOSOC Member) Theme: Ensuring Child and Maternal Health-Key to Universal Health Coverage ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 58 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ieathailand2015.com หรือ ติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: