ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference "Engaging Student to Future Ready Gradutes"

         ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference "Engaging Student to Future Ready Gradutes" ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

         โดยกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้

1. Curricular Development

2. Teaching Methods

3. Assessment and Evaluation & Assessment and Evaluation

4. Work Integrated Learning

5. QA in higher Education

6. Educational Technology

7. Ethics in Teaching and Learning

8. Faculty Development

9. Others

         ท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ การนำเสนอผลงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานวันที่ 19 พ.ย.2558

หมวดหมู่ข่าว: