ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ จึงขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All : Surviving in Times of Change"   ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์  www.psued.org

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: