ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559

        กรมควบคุมโรค มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนา กรุณาติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิจัย อาคารทันตกรรม ชั้น 2 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยฯ หรือ www.kmddc.go.th

หมวดหมู่ข่าว: