ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยลำปางจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯโดยส่งผลงานภายในวันที่่ 30  พฤษภาคม 2561  

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: