ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.61 ณ อาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง