ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร