ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager):RM" รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1i4v0pC8LTWy5sdIAExPtxIVAjC109Cbt

หมวดหมู่ข่าว: