การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน" วันเสาร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์ประกอบ: